மூடு

உள்ளாட்சி நிர்வாகம்

பெயர் மொத்தம்
நகராட்சிகள் 5
பேரூராட்சிகள் 9

நகராட்சிகள்(5):

வ.எண் பெயர்
1 அரக்கோணம்
2 இராணிப்பேட்டை
3 வாலாஜா
4 ஆற்காடு
5 மேல்விஷாரம்

பேரூராட்சிகள்(9):

வ.எண் பெயர்
1 சோளிங்கர்
2 காவேரிபாக்கம்
3 திமிரி
4 கலவை
5 நெமிலி
6 தக்கோலம்
7 பனப்பாக்கம்
8 விளாப்பாக்கம்
9 அம்மூர்