மூடு

சிறப்பு பள்ளிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள்

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அரசு சிறப்பு பள்ளிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள்
வ.எண் சிறப்பு பள்ளி மற்றும் நிறுவனம் முகவரி மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள் விவரம் தொலைபேசி எண்/ மின் அஞ்சல் / இணையதளம்
1

விஷ்வாஸ்
81/21 மகாத்மா காந்தி சாலை, இராணிப்பேட்டை-632 401

 மன வளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்பு பள்ளி 7358888824/ mail id : vishwasranipet@gmail.com
2 சுமார்ட் ஸ்கூல்
42. 5-வது தெரு , வின்டர் பேட்டை.அரக்கோணம்- 631 005
மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு பள்ளி

9443964969

www.smartschoolindia.org,
email id- smartschoostellal@gmail.com

3 நேசம்
19. ஜீவானந்தம் சாலை, ஆற்காடு.-632 503
மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு பள்ளி www.nesam.org,
mail id -nesamschool@gmail.com
04172 233417
4

பெஸ்ட் நியூ லைப் செல்டர்
ஆற்காடு ஷா நகர், பெரிய அசேன்புரா , ஆற்காடு- 632 503

மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு பள்ளி Mobile no : 9629670577