மூடு

தலைமைச்செயலகத்தில் விபத்தில் உயிரிழந்த பெண் காலருக்கு அமைச்சர் மற்றும் ஆட்சித்தலைவர் அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் 03/11/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/11/2021
District Collector paid tribute to Woman police constable 03/11/2021