மூடு

தொடர்பு கொள்ள

மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்

மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அலுவலகம்,
M.B.T சாலை, பாரதி நகர்,
இராணிப்பேட்டை – 632403

தொலைபேசி : +91-4172 – 271000
நிகரி எண் : +91-4172 – 271000
மின்னஞ்சல் : collr-rpt[at]gov[dot]in

வலைதள தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது),
மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அலுவலகம்,
M.B.T சாலை, பாரதி நகர்,
இராணிப்பேட்டை – 632403

தொலைபேசி : +91-4172 – 271000
மின்னஞ்சல் : collr-rpt[at]gov[dot]in