மூடு

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் :

பாராளுமன்றத் தொகுதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் கட்சியின் பெயர்
7. அரக்கோணம் திரு. S. ஜகத்ரட்சகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்

சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் (MLAs)

சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் கட்சியின் பெயர்
038.அரக்கோணம்(தனி) திரு. S. ரவி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
039.சோளிங்கர் ஏ.எம்.முனிரத்தினம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
041.இராணிப்பேட்டை

திரு. R. காந்தி

மாண்புமிகு அமைச்சர்

திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
042.ஆற்காடு திரு. J.L. ஈஸ்வரப்பன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்