மூடு

நீர்நிலைகள்

நீர்நிலைகள்
வ.எண் மாவட்டம்/வட்டம் இணைப்பு
1 இராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சொடுக்குக (PDF 3.3 MB)
2 ஆற்காடு வட்டம் சொடுக்குக (PDF 2.7 MB)
3 வாலாஜாபேட்டை வட்டம் சொடுக்குக (PDF 2 MB)
4 கலவை வட்டம் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
5 சோளிங்கர் வட்டம் சொடுக்குக (PDF 2.5 MB)
6 அரக்கோணம் வட்டம்  சொடுக்குக (PDF 3.8 MB)
7 நெமிலி வட்டம் சொடுக்குக (PDF 3.3 MB)