மூடு

பிரபலமான உணவுகள்

Arcot biryani
ஆற்காடு பிரியாணி
Type:   முதன்மை உணவு வகைகள்

ஆற்காடு பிரியாணி, தமிழ் நாட்டில் கிடைக்கப்பெறும் பிரியாணி வகைகளில் சிறந்த வகையாகும். ஆற்காட்டை ஆண்ட நவாப்களால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட சிறந்த உணவு வகைகளில் புகழ்மிக்கது. இதன் சிறப்பிற்கு…

ஆற்காடு மக்கன் பேடா
மக்கன் பேடா
Type:   பனிக்குழைவு மற்றும் இனிப்பு வகைகள்

ஆற்காடு பகுதியில் மிகவும் புகழ்பெற்ற பலதலைமுறைகளைக் கண்ட ஒரு இனிப்பாக ”மக்கன் பேடா” என்ற பெயரிலான இனிப்பு உள்ளது. இன்றளவும் புகழ்பெற்ற ஒரு இனிப்பாக மக்கன் பேடா…