மூடு

புகைப்பட தொகுப்பு

அருங்காட்சியகம், ஆற்காடு
ஏழு கன்னியர் சிலைகள் – பெருங்காஞ்சி
ஆற்காடுக் கோட்டை
வாலீஸ்வரர் கோயில்
குடைவரை குகை, விளாப்பாக்கம்
குடை வரைக் கோவில், மகேந்திரவாடி
ரத்தினகிரி கோயில்
கஞ்சா சாகிப் கல்லறை,சோளிங்கர்
டெல்லி வாயில், ஆற்காடு