மூடு

பேரிடர் மேலாண்மை

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் – 1077

வட்டாட்சியர் (பேரிடர் மேலாண்மை )

தொலைபேசி எண் – 7305054729

நிகரி தெலைபேசி எண் – 04172 – 273166, 273188

மின்னஞ்சல் : dmsecrpt@gmail.com

மாவட்ட ஆட்சியரின நேர்முக உதவியாளர் (பொது) – 

கைபேசி எண் – 9443472844

நிகரி தொலைபேசி எண் – 04172 – 272211

 

பேரிடர் மேலாண்மை விழிப்புணர்வு பதாகைகள்