மூடு

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் கீழ் இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட கிராம ஊராட்சிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் 2023-2024 -ம் ஆண்டிற்கான புதிய சமையலறை கூடம் கட்டுவதற்கான நிருவாக அனுமதி.

இராணிப்பேட்டை மாவட்டம்
1 இராணிப்பேட்டை மாவட்டம்  மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் கீழ் இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட கிராம ஊராட்சிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் 2023-2024 -ம் ஆண்டிற்கான புதிய சமையலறை கூடம் கட்டுவதற்கான நிருவாக அனுமதி.