மூடு

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலம்

திரை-வாசிப்பவர்-நுழைவு

அரசு நலத்திட்டங்கள்
வரிசை எண் வகை இணைப்பு
1 மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்கான அரசு நலத்திட்டங்கள் சொடுக்குக
2 மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்கான பயனுள்ள இணையதளங்கள் சொடுக்குக
3 மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்கான அரசாணைகள் சொடுக்குக
4 சிறப்பு பள்ளிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சொடுக்குக

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அலுவலகம்,, இராணிப்பேட்டை.

தொலைபேசி எண்: 04172 274177; மின்னஞ்சல்: ddaworanipet21@gmail.com