மூடு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் இரண்டாம் கட்ட தற்செயல் தெரிவு 08/04/2024

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/04/2024
EVMs and VVPATs Second Randomization 08/04/2024