மூடு

வருவாய் நிர்வாகம்

வருவாய் நிர்வாகம்

பெயர் மொத்தம்
வருவாய் பிரிவுகள் 2
வருவாய் வட்டம் 6
வருவாய் உள்வட்டம் 18
வருவாய் கிராமங்கள் 330

வருவாய் பிரிவுகள்

பெயர் வருவாய் பிரிவுகள் பெயர்
1 இராணிப்பேட்டை
2 அரக்கோணம்

வருவாய் வட்டம்

வ.எண் பிரிவுகள் பெயர் வட்டம் பெயர்
1. இராணிப்பேட்டை
 1. ஆற்காடு
 2. வாலாஜாபேட்டை
 3. கலவை
 4. சோளிங்கர்
2.

அரக்கோணம்

 1. அரக்கோணம்
 2. நெமிலி

வருவாய் உள்வட்டம்

வ.எண் பிரிவுகள் பெயர் மொத்தம் வட்டம் மொத்தம் உள்வட்டம்
1. இராணிப்பேட்டை 3 11
2. அரக்கோணம் 2 7
  Total 6 18

வருவாய் உள்வட்டம் பட்டியல்

பிரிவு பெயர் வட்டம் பெயர் உள்வட்டம் பெயர்
அரக்கோணம் அரக்கோணம்
 1. அரக்கோணம்(வடக்கு)
 2. அரக்கோணம்(தெற்கு)
 3. பள்ளூர்
 4. பாராஞ்சி
அரக்கோணம்

நெமிலி

 1. காவேரிபாக்கம்
 2. பனப்பாக்கம்
 3. நெமிலி
இராணிப்பேட்டை

சோளிங்கர்

 1. சோளிங்கர்
 2. வேலம்
 3. பானாவரம்
இராணிப்பேட்டை

வாலாஜா

 1. வாலாஜா
 2. இராணிப்பேட்டை
 3. விஷாரம்
இராணிப்பேட்டை

ஆற்காடு

 1. ஆற்காடு
 2. திமிரி
 3. புதுப்பாடி
இராணிப்பேட்டை

கலவை

 1. கலவை
 2. மாம்பாக்கம்

 

வ.எண் பிரிவு பெயர் வட்டம் பெயர் வருவாய் கிராம எண்ணிக்கை
1 இராணிப்பேட்டை ஆற்காடு 52 (PDF)
2. இராணிப்பேட்டை வாலாஜா 55 (PDF)
3. இராணிப்பேட்டை கலவை 50 (PDF)
4. இராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் 49 (PDF)
5. அரக்கோணம் அரக்கோணம் 58 (PDF)
6. அரக்கோணம் நெமிலி 67 (PDF)