மூடு

வளர்ச்சித்துறை

விவரம் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 7
கிராம ஊராட்சிகள் 288

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (7)

வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம்
1 அரக்கோணம்
2 நெமிலி
3 காவேரிபாக்கம்
4 சோளிங்கர்
5 வாலாஜா
6 ஆற்காடு
7 திமிரி

கிராம ஊராட்சிகள்(288)

 

வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1 அரக்கோணம்  
2 நெமிலி  
3 காவேரிபாக்கம்  
4 சோளிங்கர்  
5 வாலாஜா  
6 ஆற்காடு  
7 திமிரி