மூடு

விண்ணப்ப படிவங்கள்

படிவ வகை வாரியாக வடிகட்டி

வடிகட்டி

விண்ணப்ப படிவங்கள்
தலைப்பு தேதி விவரம் முகவரி காண்க / பதிவிறக்கு
படிவம் 7 – வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் நீக்குவதற்கான படிவம் 24/07/2020 படிவம் 7 – வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் நீக்குவதற்கான படிவம் தேர்தல் அறை ,வட்டாச்சியர் அலுவலகம் பார்க்க (805 KB)
படிவம் 8 – வாக்காளா் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கான படிவம் 24/07/2020 படிவம் 8 – வாக்காளா் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கான படிவம் தேர்தல் அறை ,வட்டாச்சியர் அலுவலகம் பார்க்க (57 KB)
அரசு விடுதியில் சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கான விண்ணப்பம் பிற்படுத்தப்பட்டோர்,மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர்,சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலம் 24/07/2020 அரசு விடுதியில் சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கான விண்ணப்பம் பிற்படுத்தப்பட்டோர்,மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர்,சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலம் பிற்படுத்தப்பட்டோர்,மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர்,சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலம் பார்க்க (91 KB)
துப்பாக்கி உரிமம் விண்ணப்பம் 24/07/2020 துப்பாக்கி உரிமம் விண்ணப்பம் பார்க்க (2 MB)
வெடிமருந்து உற்பத்தி உரிமம் மாற்றலுக்கான விண்ணப்பம் 24/07/2020 வெடிமருந்து உற்பத்தி உரிமம் மாற்றலுக்கான விண்ணப்பம் பார்க்க (18 KB)
படிவம் 6 – வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயரை புதிதாக சேர்க்க 24/07/2020 படிவம் 6 – வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயரை புதிதாக சேர்க்க தேர்தல் அறை ,வட்டாச்சியர் அலுவலகம் பார்க்க (65 KB)
படிவம் 6A – அயல்நாடு வாழ் இந்தியர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்ப்பதற்கான படிவம் 24/07/2020 படிவம் 6A – அயல்நாடு வாழ் இந்தியர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்ப்பதற்கான படிவம் தேர்தல் அறை ,வட்டாச்சியர் அலுவலகம் பார்க்க (26 KB)
படிவம் 001C – வாக்காளா் அடையாள அட்டை கோருவதற்கான படிவம் 24/07/2020 படிவம் 001C – வாக்காளா் அடையாள அட்டை கோருவதற்கான படிவம் தேர்தல் அறை ,வட்டாச்சியர் அலுவலகம் பார்க்க (675 KB)
படிவம் 8A – சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை இடமாற்றம் செய்வதற்கான படிவம் 24/07/2020 படிவம் 8A – சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை இடமாற்றம் செய்வதற்கான படிவம் தேர்தல் அறை ,வட்டாச்சியர் அலுவலகம் பார்க்க (50 KB)