மூடு

இரத்த வங்கி

அரக்கோணம் இரத்த வங்கி

அரசு மருத்துவமனை,காந்தி ரோடு, அரக்கோணம், 631 001.

மின்னஞ்சல் : gharakonam[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04177-232270
வகை / விதம்: இரத்த வங்கி
Pincode: 631001

வாலாஜா இரத்த வங்கி

அரசு தலைமை மருத்துவமனை, வாலாஜா-632 513

மின்னஞ்சல் : ghwalajah[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04172-232538
வகை / விதம்: இரத்த வங்கி
Pincode: 632513