மூடு

மருத்துவமனைகள்

அரசு தலைமை மருத்துவமனை,வாலாஜா

அரசு தலைமை மருத்துவமனை,வாலாஜா, அஞ்சல் குறியீடு: 632513

மின்னஞ்சல் : tnhspwalaja[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04172-232538
Pincode: 632513

அரசு மருத்துவமனை ,அரக்கோணம்

அரசு மருத்துவமனை , அரக்கோணம், அஞ்சல் குறியீடு:: 631001

மின்னஞ்சல் : tnhsparakkonam[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04177-232270
Pincode: 631001

அரசு மருத்துவமனை, ஆற்காடு

அரசு மருத்துவமனை, ஆற்காடு அஞ்சல் குறியீடு:632503

மின்னஞ்சல் : tnhsparcot[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04172-235120
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை
Pincode: 632503

அரசு மருத்துவமனை, கலவை

அரசு மருத்துவமனை, கலவை அஞ்சல் குறியீடு:632506

மின்னஞ்சல் : tnhspkalavai[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04173-242328
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை
Pincode: 632506

அரசு மருத்துவமனை,சோளிங்கர்

அரசு மருத்துவமனை, சோளிங்கர் அஞ்சல் குறியீடு:631102

மின்னஞ்சல் : tnhspsholingur[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04172-262900
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை
Pincode: 631102