மூடு

மின் நுகர்வு கட்டணத்தைச் செலுத்த

  • கட்டணம் செலுத்துதல்
  • புகார்கள்
  • உங்கள் இணைப்பு எண் அறிதல்
  • விகித கணக்கீடு

மேலும் இதர சேவைகளுக்கு

பார்க்கhttps://www.tnebnet.org/awp/login

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகம்

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம், காந்தி நகர், இராணிப்பேட்டை – 632401
இடம், இருப்பிடம் : தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் | மாநகரம் : இராணிப்பேட்டை