மூடு

பொழுதுபோக்கு

வடிகட்டி:
Kanchanagiri Cover
காஞ்சனகிரி மலை
வகை இயற்கை / கண்ணுக்கினிய அழகு, பொழுதுபோக்கு, மற்றவைகள்

காஞ்சனகிரி மலை ராணிப்பேட்டை மக்களின் மனம் கவர் இடமான காஞ்சனகிரி மலை கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500 அடி உயரம் கொண்ட சிறிய மலையாகும். பசுமையான இந்த மலை…