மூடு

காஞ்சனகிரி மலை

வகை இயற்கை / கண்ணுக்கினிய அழகு, பொழுதுபோக்கு, மற்றவைகள்

காஞ்சனகிரி மலை

Kanchanagiri Coverராணிப்பேட்டை மக்களின் மனம் கவர் இடமான காஞ்சனகிரி மலை கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500 அடி உயரம் கொண்ட சிறிய மலையாகும். பசுமையான இந்த மலை ஒரு சிறிய சிவன் மற்றும் முருகன் ஆலயங்களை கொண்டுள்ளது. மணி சத்தம் எழுப்பும் பாறை இம்மலையின் முக்கிய கவரும் அம்சமாகும்.

அடைவது எப்படி:

வான் வழியாக

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து 110 கி.மீ. கள்

தொடர்வண்டி வழியாக

வாலாஜா பேட்டை புகைவண்டி சந்திப்பிலிருந்து 12 கி.மீ. கள்

சாலை வழியாக

இராணிப்பேட்டையிலிருந்து 8 கி.மீ. கள்