மூடு

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
கிராம உதவியாளர் பணிக்கான விண்ணப்பம் இணையதளம் மூலம் 10-10-2022 முதல் 07-11-2022 வரை வரவேற்கப்படுகிறது

கிராம உதவியாளர் பதவிக்கு இணையதள விண்ணப்பம்

10/10/2022 07/11/2022 பார்க்க (36 KB)
தமிழ்நாடு அரசின் சமூகநலத்துறை மூலம் செயல்படும் One Stop Center – ல் பணிபுரிய தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு அரசின் சமூகநலத்துறை மூலம் செயல்படும் One Stop Center – ல் பணிபுரிய தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

28/06/2022 10/07/2022 பார்க்க (124 KB)
குழந்தைகள் நல குழுமத்திற்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

குழந்தைகள் நல குழுமத்திற்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

14/03/2022 28/03/2022 பார்க்க (679 KB) Appliation (361 KB)
இராணிப்பேட்டை மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அழகிற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பல்வேறு காலிப்பணியிடம் நிரப்புதல் தொடர்பாக விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

இராணிப்பேட்டை மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அழகிற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பல்வேறு காலிப்பணியிடம் நிரப்புதல் தொடர்பாக விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

25/01/2022 08/02/2022 பார்க்க (264 KB) Application (368 KB)
குழந்தைகள் நல குழுமத்திற்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

குழந்தைகள் நல குழுமத்திற்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

16/12/2021 30/12/2021 பார்க்க (745 KB) Application (335 KB)
இளைஞர் நீதி குழுமத்தில், சமூக நல உறுப்பினர் பதவிக்கான விண்ணப்பம்

இளைஞர் நீதி குழுமத்தில், சமூக நல உறுப்பினர் பதவிக்கான விண்ணப்பம்

16/12/2021 30/12/2021 பார்க்க (679 KB) Application (361 KB)
இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன – மக்கள் நல்வாழ்வு துறை

இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன – மக்கள் நல்வாழ்வு துறை

01/12/2021 15/12/2021 பார்க்க (79 KB) Application (759 KB)
பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன – மக்கள் நல்வாழ்வு துறை

பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன – மக்கள் நல்வாழ்வு துறை

01/12/2021 15/12/2021 பார்க்க (105 KB) Application (761 KB)
தமிழ்நாடு அரசின் சமூகநலத்துறை மூலம் செயல்படும் One Stop Center – ல் பணிபுரிய தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு அரசின் சமூகநலத்துறை மூலம் செயல்படும் One Stop Center – ல் பணிபுரிய தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

10/09/2021 24/09/2021 பார்க்க (762 KB)
சமூகநலத்துறை மூலம் செயல்படும் வரவேற்பு இல்லத்திற்கு பணிபுரிய தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

சமூகநலத்துறை மூலம் செயல்படும் வரவேற்பு இல்லத்திற்கு பணிபுரிய தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

13/07/2021 27/07/2021 பார்க்க (996 KB)